onsdag 1. april 2015

Ødeleggelsen er deilig, kort og god.

I høst hadde jeg en periode på høgskolen med skulptur. En av prosjektene mine ble skulpturen i denne videoen. Jeg ble som vanlig besatt og misfornøyd, og jeg har irritert meg over denne lenge. Hva kunne jeg gjøre med den for å kunne stå for tiden jeg brukte? Svaret ble dette:

https://www.youtube.com/edit?video_id=JuyiaXoEKoY

tirsdag 11. februar 2014

Kjønnsroller, selvportrett/gender roles

 Hva gjør en (stereotypisk) mann til en mann? Og hva gjør en (stereotypisk) kvinne til en kvinne? Man kan utforske ideen på mange måter. Simone de Beauvoir ar skrevet utførlig om utviklingen av det såkalt dominante og underkastede kjønn. Hvilke evolusjonelle faktorer som ligger til grunn, med tanke på forplantning, effektivitet og vekst. Idet vi (etter å ha livnært oss som jegere og sankere) begynte å dyrke jorden, dvs. mestre/kontrollere vekst, dannet det seg muligens en lyst etter makt i oss. Makten var noe som tilfalt mannen, fordi han ikke var hemmet av sitt kjønn, dvs. som forsørger/nærer av barnet. Kanskje var opprinnelsen til det dominante kjønn bare en ren tilfeldiget om vi søker langt nok tilbake. Og om det dominante er den som er bærer av makten, er vel egentlig kun en samtidstendens (de siste 6 tusen e.l. år).

Det er mye å si om dette emnet, men kanskje er det mer interessant o
g forsøke å avdekke spørsmålet om forskjellen mellom mann og kvinne, ved å utforske de ulike kvalitetene i seg selv.
Jeg fant ut at jeg måtte være åpen og avkledd som kvinne, og "ugjennomtrengelig" og påkledd for å kunne spille mann. Man kan kanskje da si at
hva jeg oppfatter som maskulint i meg selv, er av en fast og observerende karakter, og er kanskje også den mest synlige, mens hva jeg oppfatter som min feminine, er av  mer intern og subjektiv art. Hvis vi utforsker rollene, sier antakelig resultatene mer om enkeltpersonene, enn om kjønnene generelt. Dette sier meg, at plasseringen av egenskaper i et kjønn, mest av alt er et redskap som gjør informasjonen om oss selv, lettere tilgjenelig/forståelig.
"What makes a stereotypical man, and what kind of attitude do I have to take on to play a man?". And same question with the stereotypical female role. I found out I had to dress up as a man with an attitude and look that symbollically enough, was penetrating. And dress down as a woman with an open expression, willing to be emotionally penetrated.